Haustetidsvurdering 28.08.18

Tysdag 28. august er det i Nordfjord gjort nye målingar av Summerred, Raud Gravenstein og
Raud Aroma.


Discovery er ikkje teke prøvar av denne veka, frukta har utvikla seg fint og hausting må no starte opp også i hagar som ligg seint til.


Hausting av Summerred kan starte opp på tidlege stader fram mot komande helg.
Gravenstein må henge på enno ei stund.


Les mer...