Haustevurdering veke 38 2022

Måndag 19. september er det teke ut haustetidsprøvar av Raud Gravenstein, Raud Aroma, Eden og Asfari.
Discovery blir no slutthausta også på seine plassar. Summerred er under hausting denne veka og er ikkje teke nye prøvar av. Gravenstein manglar enno litt på å vere hausteklar, men tidlege felt ser ut til å kunne starte opp kring komande helg. Aroma er truleg hausteklar komande veke det blir teke ut nye prøvar komande måndag.

Les mer...