5. feb 2018 - Innovasjon Norge - Informasjonsmøte

Informasjonsmøter om tilskot til investeringar i jordbruk og hagebruk 2018

Innvik

Tid: Måndag 5. februar kl. 18.00

Stad: Innvik fruktlager


Tema:

- Generell orientering om prioritering av IBU-midlane (investerings- og bedriftsutviklingsmidlane)

for 2018 i Sogn og Fjordane.

- Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2018.

Vel møtt!