Haustevurdering veke 39 2022

Haustetidsvurderingar for Nordfjord i veke 39, 26. sept 2022
Måndag 26. september er det teke ut haustetidsprøvar av Raud Aroma, Eden og Asfari.
Gravenstein er under hausting og det er ikkje teke ut nye prøvar denne veka. Aroma står no for tur og i tidlege felt kan ein ta fyrste overplukking utover denne veka. Seine felt bør henge på til komande helg. Asfari har jamn og god utvikling og kan haustast denne veka. Eden bør hange på nokre dagar og kan starthaustast til komande helg. Merk at sorten har ujamn utvikling på trea og bør haustast i tre omgangar.

Les mer...