Plommemøte 12. januar 2016

BAMA signaliserer at de vil ha mer plommer!!

BAMA ønsker seg både konvensjonell og økologisk produksjon.


Sesongen 2015 ble av det utfordrende slaget i vår region, på grunn av klimamessige faktorer. Nå ser vi framover, lære av erfaringene og ta sikte på en god sesong i 2016.

Vi vil derfor invitere alle plommeprodusenter til fagmøte i Innvik.

Heimlund (Innvik) - 12.01.15

Påmelding innen 11.01.15, se invitasjon