FRUKT

Eple

Våre produsentar produserer ulike typer eple. Framover er det imidlertid 4 sorter som ligger i vår satsning.

Andre eplesorter vi får inn til vårt lager er Åkerø og Prins.

Eplene blir pakka både i brett og i forbrukerpakninger i ulike varianter - alt etter kva marked og sluttkunde etterspør. Forbrukerpakningane blir lukka med folie, og merka med etikett for kva eplesort kurven inneheld, samt litt om den sine eigenskaper og bruksområde.

Plome

Plome vert stadig et større og viktigare produkt hos Innvik Fruktlager. Våre hovudsortar er:

  • Edda
  • Jubileum
  • Mallard
  • Reeves
  • Opal

Mindre sorter vi og mottek og pakkar er Avalon, Excalibur og Victoria.

Plome blir i aukande grad pakka i forbrukerpakninger der det er 750 gram pr kurv.
Kurven blir lukka med folie og merka med etikett.