Nettverksamling unge epleprodusenter

Hele verdikjeden i Norge etterspør mer norskprodusert frukt. For å møte den stadig økende etterspørselen trenger vi å øke produksjonen, og til dette trenger vi unge, ivrige produsenter som ønsker å satse.